numo.vn thiết kế website số một việt nam
Góc tư vấn
Góc tư vấn

Mẫu hợp đồng khoan khảo sát địa chất mới nhất năm 2021

Trong xây dựng công trình thì khoan khảo sát địa chất là một trong những hạng mục rất quan trọng  . Và hợp đồng khoan khảo sát địa chất là mấu chốt không thể thiếu , vậy hợp đồng khoan khảo sát địa chất cần những gì ? Gồm những nội dung cơ bản nào . Mời bạn đọc tìm hiều rõ hơn với bài viết công ty Thăng Long chia sẻ trên đây .

Trong xây dựng công trình thì khoan khảo sát địa chất là một trong những hạng mục quan trọng. Đây là bước cần thiết để đánh giá và đưa ra giải pháp hạn chế những vấn đề rủi ro xảy ra trong xây dựng và thi công.  Để thống nhất thì các điều khoản của bên đầu tư và thi công cần được nhất quán đặc biệt trong các vấn đề như: chủ đầu tư, đơn vị khảo và đơn vị tư vấn thiết kế. Chính vì vấn đề đó xây dựng hợp đồng khoan khảo sát địa chất công trình hoàn chỉnh và đầy đủ là cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích về vấn đề này nhé!

1. Xây dựng hợp đồng khoan khảo sát địa chất công trình cần những gì?

Trước khi đưa đến phương án thiết kế chủ đầu tư và nhà thầu cần ngồi lại trao đổi các vấn đề liên quan để đi đến thống nhất các hạng mục. Một bản hợp đồng khoan khảo sát địa chất công trình có hiệu lực cần đầy đủ các nội dung về mặt pháp lý. Chính vì thế, yêu cầu lớn nhất cho người soạn thảo là có kiến thức chuyên môn về luật xây dựng, và văn bản pháp luật liên quan đang hiện hành. Đặc biệt, là các thông tư, nghị định các quy chuẩn về hướng dẫn thực thi. Nhờ đó, quá trình soạn thảo hợp đồng đạt sự đồng thuận 100% của các bên tham gia. 

 Một bản hợp đồng khoan khảo sát có hiệu lực nhất khi các điều khoản bên trong được hai bên thống nhất cùng đặt bút ký. Nội dung trong bản hợp đồng cần nêu rõ công việc, chi phí và thời gian từng giai cụ thể từ khi bắt đầu đến kết thúc.

Thường thì bản hợp đồng sẽ được lập thành 4 bản, mỗi bên được giữ 2 bản có giá trị pháp lý như nhau: 

 • Các điều khoản trong hợp đồng có thể được thay đổi theo sự đồng ý của hai bên khi quy mô và nguồn vốn thay đổi.

 • Nếu công trình đang sử dụng nguồn vốn của ngân sách nhà nước thì cần nêu rõ vốn được lấy từ nhà nước. Đây là yêu cầu khi giải ngân thường, vốn nhà nước sẽ giải ngân lâu hơn cho các nhà thầu.

2. Hợp đồng khoan khảo sát địa chất công trình cần có những nội dung cơ bản nào?

Bản hợp đồng khảo sát địa chất đúng theo tiêu chuẩn nhất có hai phần cơ bản. Theo điều khoản và các căn cứ điều kiện bố cục của mẫu hợp đồng cơ bản gồm có:

2.1. Phần căn cứ ký kết hợp đồng

 • Căn cứ ký kết hợp động là liệt kê các văn bản pháp luật liên quan dựa vào để soạn thảo như: thông tư, nghị định, luật đầu tư và nhà thầu lựa chọn. Đặc biệt, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình…..

 • Các văn bản về thông tư nghị định phải được Quốc hội Việt Nam ký thông qua. Khi dựa vào các văn bản pháp luật trên thì hiệu lực pháp lý của bản hợp đồng khoan địa chất công trình sẽ cao. Đây là yếu tố thể hiện việc tuân thủ pháp luật Việt Nam ban hành, và thể hiện tính chuyên nghiệp và các điều khoản ràng buộc cho các bên tham gia.

2.2. Phần điều khoản và điều kiện của bản hợp đồng

Hợp đồng có những điều khoản và điều kiện sau đây:

 • Thông tin người đại diện pháp lý của hai bên tham gia ký kết.

 • Bản hồ sơ hợp đồng và đơn vị được ưu tiên.

 • Khoản và điều lệ của văn bản pháp luật sử dụng.

 • Ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng.

 • Các thông tin hai bên đã trao đổi.

 • Khối lượng và nội dung công việc cần thực hiện.

 • Yêu cầu về số lượng và chất lượng của công trình.

 • Thời gian và tiến độ cho từng hạng mục.

 • Giá trị bản hợp đồng, tiền ứng và khoản thanh toán từng đợt.

 • Nghiệm thu khối lượng công việc.

 • Điều kiện và nội dung khi muốn điều chỉnh giá hợp động.

 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng.

 • Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng

 • Quyền và nghĩa vụ các bên tham gia.

 • Thống kê nhân lực của nhà thầu.

 • Các tài liệu và máy móc sử dụng.

 • Nhà thầu có trách nhiệm mua các gói bảo hiểm nghề nghiệp theo quy định.

 • Thống kế và đánh giá rủi ro.

 • Điều kiện tạm ngưng các công việc trong hợp đồng.

 • Điều khoản được thưởng và chịu phạt khi vi phạm hợp đồng.

 • Mục về khiếu nại và giải quyết các tranh chấp.

 • Thanh lý và quyết toán cho hợp đồng.

 • Điều khoản thực hiện chung.

Nội dung trên là những thông tin chính của bản hợp đồng khoan khảo sát địa chất. Hy vọng, nó sẽ giúp ích cho bạn đọc trong việc soạn thảo và ký kết hợp đồng của mình.
 

>>>>> XEM THÊM: Dự toán chi phí khảo sát địa chất theo đơn giá nhà Nước (T1/2021) <<<<<

3. Mẫu hợp đồng khoan khảo sát địa chất

Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng sau:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

                                                                                                       Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20....

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Về việc: Khảo sát địa hình, địa chất và thiết kế công trình

Số: .......... /HĐTV

Công trình: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ qui hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía ............

Địa điểm: Phường ............... xã ............... – TX ............... – ...............

I. Các căn cứ để ký kết hợp đồng:

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4

 • Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11;

 • Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

 • Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

 • Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

 • Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

 • Căn cứ thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2007 về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

 • Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

 • Căn cứ vào chức năng hoạt động của các bên;

 • Hôm nay, ngày tháng năm 20.... tại trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng........., chúng tôi gồm các bên dưới đây:

II. Các bên ký hợp đồng:

1. Bên giao thầu (gọi tắt là bên A):

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI .....

Đại diện: Ông/bà ............................................................. Chức vụ: ............................,

Địa chỉ: Số .......... phường ............................, quận ............................, Tp ............................,

2. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):

Đại diện: Ông/bà .............................................................. Chức vụ: ..........................................................

Địa chỉ: Số .......... phường ............................, quận ............................, Tp ..........................................................

Điện thoại: 

Số tài khoản: Tại ngân hàng ................................................

HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU

ĐIỀU 1. Luật và ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng:

1.1. Luật áp dụng: Hợp đồng chịu sự điều tiết của Luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1.2: Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng: Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng Việt.

ĐIỀU 2. Loại tiền thanh toán: Loại tiền thanh toán là tiền Việt Nam. Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

ĐIỀU 3. Nội dung công việc phải thực hiện:

3.1. Nội dung công việc:

Bên A giao cho bên B thực hiện công việc: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ qui hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị phía Nam

Sản phẩm Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình về địa hình và địa chất - dự toán, phải được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

3.2. Phạm vi công việc:

Phạm vi công việc của Bên B bao gồm các công việc sau:

* Khảo sát địa hình.

 • Lập lưới đường chuyền hạng IV địa hình cấp IV: 04 điểm.

 • Lập lưới đường chuyền cấp II địa hình cấp IV: 20 điểm.

 • Thuỷ chuẩn hạng IV địa hình cấp IV: 15 Km.

 • Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500. Đồng mức 0,5m địa hình cấp IV (Khối lượng đó bao gồm cả phạm vi nghiên cứu) 60 ha.
   

>>>>> XEM NGAY: Dịch vụ khoan khảo sát của Xây Dựng Thăng Long - Uy tín hàng đầu Việt Nam <<<<<

4. Lựa chọn đơn vị thi công khoan khảo sát địa chất giá rẻ uy tín, giá rẻ ở đâu?

Việc tìm công ty cung cấp các dịch vụ khoan và khảo sát địa chất công trình trước khi xây dựng là yếu tố hàng đầu. Nó quyết định hơn 90% chất lượng và tiến độ của công trình. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các nhà thầu uy tín, nhiều kinh nghiệm và giá cả hợp lý không phải dễ dàng.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn nhà thầu cho việc xây dựng công trình của mình. Công ty TNHH xử lý nền móng Thăng Long chính là điểm đến hợp lý dành cho bạn.

Công ty chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm về xây dựng chất lượng nhất. Công trình có độ bền cao, chi phí hợp lý. Chúng tôi cung cấp các bản hợp đồng và kế hoạch chi tiết đầy đủ sẽ làm hài lòng đến quý khách hàng. Bạn chỉ cần nêu ra ý kiến mọi công việc đã có chúng tôi xử lý.

Mẫu hợp đồng khoan khảo sát địa chất công trình luôn là nội dùng cho nhiều nhà đầu tư tìm kiếm. Hy vọng, với những nội dung chia sẻ trên của công ty TNHH xử lý nền móng Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn. Nếu cần thêm thông tin chi tiết hơn hãy sớm liên hệ đến với chúng tôi để được tư vấn.
 

>>>>> XEM THÊM: Các quy định khoan khảo sát địa chất cập nhập mới nhất 2021 <<<<<

CÔNG TY CỔ PHẦN NỀN MÓNG THĂNG LONG
Địa chỉ công ty: Cửa khẩu cảng Khuyến Lương, Tổ 21, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Chi nhánh HCM: Số 22B/23 Nguyễn Hữu Trí - KP2 - TT Tân Túc - Huyện Bình Chánh - TP HCM
Chi nhánh Đà Nẵng: Bãi xe Halla - Phường Hoà Cường Bắc - Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng
Chi nhánh Thái Bình: Số 207, tổ 3 phường Quang Trung, TP Thái Bình
Chi nhánh Ninh Bình: Số 777 - Tổ 1 - Phồ Đông Hồ - Phường Bích Đào - TP Ninh Bình - Ninh Bình
Chi nhánh Hải Phòng: Số 9/331 Đồng Hóa - Kiến An- Hải Phòng
Chi nhánh Nam Định: Đường 10 Tân Thành - Vụ Bản - Nam Định
Chi nhánh Hưng Yên: Số 121 đường Điện Biên - Phường Lê Lợi - TP Hưng Yên
Chi nhánh Mê Linh: Xóm Chùa - Xã Mê Linh - Huyện Mê Linh - TP Hà Nội
Chi nhánh Bắc Ninh: Số 68 đường Gia Định - Thị trấn Gia Bình - Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh
Số điện thoại: Giám đốc - 0974111186
Email: xulynenmongthanglong@gmail.com

Các tin khác

0974111186 xulynenmongthanglong@gmail.com Chat với chúng tôi Zalo chat